Obozy dla dzieci

Miejsce obozu: Charzykowy OW REJS
Adres: Długa 89, 89-606 Charzykowy

Czas trwania wypoczynku: 20-27.07.2024 r.
Cena: 2300 PLN

kliknij w poniższy link ↓

Oferta PDF

OBÓZ WODNY CHARZYKOWY 20-27.07.2024

Miejsce - Charzykowy, Ośrodek Wczasowy Rejs
Liczba uczestników - ok 50 osób
Wiodąca aktywność - windsurfing
Czas trwania: 20-27.07.2024- 8 dni
Cena: 2300
CENA OBEJMUJE:
Noclegi w OW Rejs,
Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie,
Wszystkie atrakcje ujęte w programie,
Przejazd autokarem na trasie Koszalin-Charzykowy-Koszalin (istnieje możliwość indywidualnego dowiezienia dziecka),
Naukę windsurfingu,
Spływ kajakowy,
Opiekę wychowawców Biura Turystyki Aktywnej Travika,
Ubezpieczenie,
Pamiątkowy medal,
Certyfikat uczestnictwa w obozie.
PLANOWY ROZKŁAD OBOZU
Dzień 1
Przejazd autokarem Koszalin-Charzykowy (istnieje możliwość indywidualnego dowiezienia dzieci)
Obiad. Przydział domków.
Spotkanie organizacyjne. Podanie warunków bezpieczeństwa, przepisy BHP i ppoż.
Zapoznanie z regulaminem. Przydział do grup. Kolacja.
Wieczorek integracyjny.
Dzień 2
Poranny rozruch.
Poranna toaleta.
Śniadanie.
Zajęcia plastyczne.
Przygotowanie plakatów na drzwi pokoi oraz indywidualnych kart obozowych. Zajęcia sportowe oraz windsurfing.
Obiad. Cisza poobiednia
Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas uprawoania sportów wodnych.
Zajęcia z ratownikiem WOPR. Gry i zabawy.
Kolacja. Wieczorna toaleta. Cisza nocna.
Dzień 3
Poranny rozruch, poranna toaleta. Śniadanie.
Zajęcia sportowe - pływanie, nauka windsurfingu.
Obiad. Cisza poobiednia.
Zajęcia sportowe. Podchody.
Kolacja. Dyskoteka. Wieczorna toaleta. Cisza nocna.
Dzień 4
Poranny rozruch. Poranna toaleta. Śniadanie. Nauka windsurfingu.
Obiad. Cisza poobiednia.
Zajęcia plastyczne - przygotowanie pamiątkowych koszulek Tie Dye.
Survival - kontynuacja budowania szałasów.
Kolacja. Kino letnie. Wieczorna toaleta. Cisza nocna
Dzień 5
Poranny rozruch, poranna toaleta. Śniadanie.
Spływ kajakowy. Obiad. Cisza poobiednia.
Gry i zabawy. Turniej „Mam talent”. Kolacja. Dyskoteka.
Wieczorna toaleta. Cisza nocna.
Dzień 6
Poranny rozruch. Poranna toaleta. Śniadanie.
Zajęcia plastyczne - konkurs plastyczny dot obozu.
Lunch. Bieg komandosa. Obiad. Cisza poobiednia.
Pływanie, nauka pływania na windsurfingu.
Turniej szachowy / gry planszowe.
Kolacja - Ognisko. Wieczorna toaleta. Cisza nocna.
Dzień 7
Poranny rozruch. Poranna toaleta. Śniadanie.
Zajęcia sportowe. Pływanie. Windsurfing
Chrzest obozowy.
Obiad. Cisza poobiednia.
Wręczenie medali, pucharów i nagród.
Podsumowanie wszystkich konkursów i turniejów.
Wyłonienie „Kozaka Obozowego”. Kolacja. Pakowanie.
Wieczorna toaleta. Cisza nocna.
Dzień 8
Poranna toaleta. Śniadanie.
Powrót autokarem do Koszalina.
Kolejność oraz rodzaj zajęć w zależności od preferencji grupy oraz warunków atmosferycznych może ulec zmianie.

WAŻNE:
Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki.
Rodzice zobowiązani są do osobistego odebrania swoich dzieci po powrocie.

Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj.
- dresy, ubiór sportowy, adidasy, coś na disco – (proszę o taki ubiór w którym dziecko swobodniebędzie mogło się wyszaleć bez obawy, że może się zniszczyć),
- lekkie obuwie zmienne do ośrodka - klapki,
- bielizna i skarpety – na każdy dzień,
- mały plecak,
- piżama, przybory toaletowe,
- strój kąpielowy, klapki kąpielowe, ręcznik kąpielowy,
- latarka czołówka,
- nakrycie głowy – najlepiej czapka z daszkiem,
- ulubiona gra planszowa,
- kosmetyk do opalania z filtrem, preparat na komary itp.
Bardzo proszę szczególnie u dzieci młodszych oznaczenie ubiorów oraz sprzętu umożliwiające identyfikacje co jest czyje :).

Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną !

- W przypadku zażywania stałych leków w dniu wyjazdu przekazujemy wychowawcy lub kierownikowi obozu opisane leki ( imię i nazwisko na opakowaniu)
  oraz opisaną przez rodzica informację o dawkowaniu.
- Leki, które będą znajdowały się w posiadaniu dziecka, o których kierownik nie otrzymał informacji od rodzica zostaną dziecku odebrane i przekazane rodzicom po powrocie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne rzeczy wartościowe uczestników.
- Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu. Telefony będą zdeponowane u wychowawców poszczególnych grup.
- Do dzieci, które nie będą miały telefonów rodzice mogą telefonować na numer tel. kierownika lub wychowawcy.
  W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem obozu.
- Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajeciach programowych oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu.
- Uczestnik obozu ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć obozowych.
- Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka.
- Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych środków odurzających.
- Zabrania się zażywania leków przez obozowiczów bez wiedzy kierownika/wychowawcy.
- Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu obozu przez uczestnika
  (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy
   lub kierownika, pociąga za sobą sankcje:
* upomnienie i nagana wychowawcy grupy i kierownika,
* wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika- w tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń,
* zakaz uczestnictwa w kolejnych obozach.
- Uczestnik obozu za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez wychowawcę oraz kierownika obozu.
- Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
- Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.
- Każdy uczestnik obozu ma zapewnioną opiekę medyczną.
- Kierownik obozu lub wychowawca na prośbę rodzica może przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe.
- W drodze na obóz oraz w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów oraz napojów gazowanych.
- Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej.