Obozy dla dzieci

Miejsce obozu: Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy HOTTUR
Adres: Borowice k. Karpacza, 58-564 Sosnówka
www: http://hottur.pl
Czas trwania wypoczynku: 08-15.07.2023r.
Cena: 2100 PLN

kliknij w poniższy link ↓

Program obozu 08-15.07.2023

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OBOZU - Borowice:

1. Wyjazd:
Z dworca PKP w Koszalinie w godzinach porannych, przejazd pociągiem IC SZKUNER.
Dzieci zabierają do pociągu jedną walizkę (bardzo proszę aby walizka posiadała cztery kółka – jeśli Państwo nie posiadają pewnie ktoś miły wśród znajomych pożyczy ☺) oraz plecak.
Do plecaka kanapki, woda, podusia lub przytulanka, kurtka przeciwdeszczowa, klapki do przebrania w pociągu, ewentualnie jakieś nieduże gry.
2. Powrót:
Ok. godz. 22.00 – przyjazd na dworzec PKP w Koszalinie.
3. Kierownik obozu:
Janusz Stasica – tel 502060884.

WAŻNE:
Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki.
Rodzice zobowiązani są do osobistego odebrania swoich dzieci z dworca PKP.
Dzieci mogą być zakwaterowane koedukacyjnie.

Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj.
- dresy, ubiór sportowy, adidasy, coś na disco – (proszę o taki ubiór w którym dziecko swobodniebędzie mogło się wyszaleć bez obawy, że może się zniszczyć),
- lekkie obuwie zmienne do ośrodka - klapki,
- bielizna i skarpety – na każdy dzień,
- mały plecak,
- piżama, przybory toaletowe,
- strój kąpielowy, klapki kąpielowe, ręcznik kąpielowy,
- latarka czołówka,
- nakrycie głowy – najlepiej czapka z daszkiem,
- ulubiona gra planszowa,
- kosmetyk do opalania z filtrem, preparat na komary itp.
Bardzo proszę szczególnie u dzieci młodszych oznaczenie ubiorów oraz sprzętu umożliwiające identyfikacje co jest czyje :).

Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną !

- W przypadku zażywania stałych leków w dniu wyjazdu przekazujemy wychowawcy lub kierownikowi obozu opisane leki ( imię i nazwisko na opakowaniu)
  oraz opisaną przez rodzica informację o dawkowaniu.
- Leki, które będą znajdowały się w posiadaniu dziecka, o których kierownik nie otrzymał informacji od rodzica zostaną dziecku odebrane i przekazane rodzicom po powrocie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne rzeczy wartościowe uczestników.
- Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu. Telefony będą zdeponowane u wychowawców poszczególnych grup.
- Do dzieci, które nie będą miały telefonów rodzice mogą telefonować na numer tel. kierownika lub wychowawcy.
  W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem obozu.
- Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajeciach programowych oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu.
- Uczestnik obozu ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć obozowych.
- Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka.
- Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych środków odurzających.
- Zabrania się zażywania leków przez obozowiczów bez wiedzy kierownika/wychowawcy.
- Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu obozu przez uczestnika
  (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy
   lub kierownika, pociąga za sobą sankcje:
* upomnienie i nagana wychowawcy grupy i kierownika,
* wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika- w tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń,
* zakaz uczestnictwa w kolejnych obozach.
- Uczestnik obozu za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez wychowawcę oraz kierownika obozu.
- Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
- Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.
- Każdy uczestnik obozu ma zapewnioną opiekę medyczną.
- Kierownik obozu lub wychowawca na prośbę rodzica może przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe.
- W drodze na obóz oraz w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów oraz napojów gazowanych.
- Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej.

PLANOWY ROZKŁAD OBOZU
Dzień 1
Przejazd PKP Koszalin-Jelenia Góra
Dojazd autokarem do OW HOTTUR
Obiadokolacja. Przydział pokoi.
Dzień 2
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Spotkanie organizacyjne. Podanie warunków bezpieczeństwa, przepisy BHP i ppoż. Zapoznanie z regulaminem.
Przydział do grup.
Zajęcia plastyczne. Przygotowanie plakatów na drzwi pokoi oraz indywidualnych kart zdobywcy górskiego.
Zajęcia sportowe na dworze.
Obiad
Cisza poobiednia
Survival - rozpoczęcie budowania szałasów w podgrupach - Pogadanka na temat bezpieczeństwa w górach. Zajęcia z ratownikiem GOPR.
Kolacja
Wieczorek integracyjny. Gry i zabawy.
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 3
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Wycieczka nad Wodospad Podgórnej. Zbieranie rekwizytów do prac na konkurs plastyczny.
Obiad
Cisza poobiednia
Zajęcia sportowe. Podchody
Kolacja
Dyskoteka.
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 4
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Wspinaczka/zajęcia sportowe
Obiad
Cisza poobiednia
Zajęcia plastyczne - przygotowanie pamiątkowych magnesów na lodówkę lub koszulek Tie Dye
Survival - kontynuacja budowania szałasów
Kolacja
Kino letnie
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 5
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Wycieczka w kierunku Śnieżki. Istnieje możliwość wjazdu kolejką - bilety dzieci kupują we własnym zakresie.
Obiad
Cisza poobiednia
Gry i zabawy w terenie. Turniej „Mam talent”
Kolacja
Dyskoteka
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 6
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia plastyczne - konkurs plastyczny dot obozu.
Lunch
Bieg komandosa.
Obiad
Cisza poobiednia
Turniej szachowy / gry planszowe.
Kolacja
Ognisko góralskie.
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 7
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia z pierwszej pomocy - prowadzi ratownik GOPR.
Zajęcia sportowe. Gry i zabawy.
Chrzest obozowy
Obiad, Cisza poobiednia
Wręczenie medali, pucharów i nagród.
Podsumowanie wszystkich konkursów i turniejów. Wyłonienie „Kozaka Obozowego”.
Kolacja
Pakowanie.
Wieczorna toaleta.
Cisza nocna.
Dzień 8
Poranna toaleta
Śniadanie
Powrót PKP do Koszalina.
Kolejność oraz rodzaj zajęć w zależności od preferencji grupy oraz warunków atmosferycznych może ulec zmianie.
Jest szansa, że w ramach jednych zajęć sportowych zorganizujemy jazdę konną.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA MŁODZIEŻY OD 12 ROKU ŻYCIA:
- zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne.

1.Off Road na poligonie samochodami przeprawowymi 4x4 - koszt 150 zł (młodzież posiadająca umiejętność prowadzenia samochodu z manualną skrzynią biegów może samodzielnie prowadzi samochód pod opieką profesjonalnego instruktora jazdy przeprawowej)
2. Strzelanie z broni bojowej - pistolet centralnego zapłonu 9 mm, karabinek AK 47 (kałasznikow);
Zajęcia ze strzelania prowadzi emerytowany pułkownik Straży Granicznej Janusz Stasica - ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu bojowych zajęć strzeleckich - koszt 130 zł
3. Wycieczka po górach na elektrycznych rowerach MTB - koszt 220 zł.