Obozy dla dzieci

Miejsce obozu: Ośrodek Wypoczynkowy REJS
Adres: ul. Długa 89, 89-606 Charzykowy
www: http://rejs.charzykowy.pl
Czas trwania wypoczynku: 24-31.07.2022r.
Cena: 2100 PLN

kliknij w poniższy link ↓

Program obozu 24-31.07.2022

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OBOZU:

1. Wyjazd:
24.07 .2022, godz. 11:00 Koszalin, ul. Śniadeckich, parking pod halą widowiskowo-sportową.
2. Powrót:
31.07.2022 ok godz 12:00 Koszalin, ul. Śniadeckich, parking pod halą widowiskowo-sportową.
3. Kierownik obozu:
Janusz Stasica – tel 502060884.

WAŻNE:
Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki.
Rodzice zobowiązani są do osobistego odebrania swoich dzieci po powrocie.
Dzieci w domkach mogą być zakwaterowane koedukacyjnie.

Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj.
- dresy, ubiór sportowy, adidasy, coś na disco – (proszę o taki ubiór w którym dziecko swobodniebędzie mogło się wyszaleć bez obawy, że może się zniszczyć),
- lekkie obuwie zmienne do ośrodka - klapki,
- bielizna i skarpety – na każdy dzień,
- mały plecak,
- piżama, przybory toaletowe,
- strój kąpielowy, klapki kąpielowe, ręcznik kąpielowy,
- latarka czołówka,
- nakrycie głowy – najlepiej czapka z daszkiem,
- ulubiona gra planszowa,
- kosmetyk do opalania z filtrem, preparat na komary itp.
Bardzo proszę szczególnie u dzieci młodszych oznaczenie ubiorów oraz sprzętu umożliwiające identyfikacje co jest czyje :).

Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną !

- W przypadku zażywania stałych leków w dniu wyjazdu przekazujemy wychowawcy lub kierownikowi obozu opisane leki ( imię i nazwisko na opakowaniu)
  oraz opisaną przez rodzica informację o dawkowaniu.
- Leki, które będą znajdowały się w posiadaniu dziecka, o których kierownik nie otrzymał informacji od rodzica zostaną dziecku odebrane i przekazane rodzicom po powrocie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, aparaty fotograficzne, sprzęt i inne rzeczy wartościowe uczestników.
- Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu. Telefony będą zdeponowane u wychowawców poszczególnych grup.
- Do dzieci, które nie będą miały telefonów rodzice mogą telefonować na numer tel. kierownika lub wychowawcy.
  W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem obozu.
- Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajeciach programowych oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu.
- Uczestnik obozu ma prawo brać udział w przygotowywaniu dodatkowego planu zajęć obozowych.
- Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, inne osoby starsze, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka.
- Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania innych środków odurzających.
- Zabrania się zażywania leków przez obozowiczów bez wiedzy kierownika/wychowawcy.
- Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników obozu, rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu obozu przez uczestnika
  (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy
   lub kierownika, pociąga za sobą sankcje:
* upomnienie i nagana wychowawcy grupy i kierownika,
* wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika- w tym przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych świadczeń,
* zakaz uczestnictwa w kolejnych obozach.
- Uczestnik obozu za swoją wzorową postawę może być nagrodzony pochwałą przez wychowawcę oraz kierownika obozu.
- Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
- Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.
- Każdy uczestnik obozu ma zapewnioną opiekę medyczną.
- Kierownik obozu lub wychowawca na prośbę rodzica może przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe.
- W drodze na obóz oraz w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz spożywania chipsów oraz napojów gazowanych.
- Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej.

PLANOWY ROZKŁAD OBOZU

Dzień 1
Przejazd autokarem Koszalin-Charzykowy (istnieje możliwość indywidualnego dowiezienia dzieci)
Obiad
Przydział domków
Spotkanie organizacyjne. Podanie warunków bezpieczeństwa, przepisy BHP i ppoż.
Zapoznanie z regulaminem
Przydział do grup
Kolacja
Wieczorek integracyjny

Dzień 2
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia z winsurfingu
Zajęcia plastyczne
Przygotowanie plakatów na drzwi domków oraz indywidualnych kart obozowych
Zajęcia sportowe oraz pływanie
Obiad
Wyjście na strzeżoną plażę. Kąpiel w jeziorze
Survival - rozpoczęcie budowania szałasów w podgrupach
Pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas uprawoania sportów wodnych
Zajęcia z ratownikiem WOPR
Kolacja
Gry i zabawy. Wieczorna toaleta. Cisza nocna.

Dzień 3
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia sportowe - pływanie, nauka windsurfingu.
Obiad
Cisza poobiednia
Zajęcia sportowe
Podchody
Kolacja
Dyskoteka
Wieczorna toaleta
Cisza nocna

Dzień 4
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Pływanie na żaglówkach
Nauka windsurfingu
Obiad
Cisza poobiednia
Zajęcia plastyczne - przygotowanie pamiątkowych koszulek Tie Dye
Wyjście do centrum Charzykowy
Kolacja
Kino letnie
Wieczorna toaleta
Cisza nocna

Dzień 5
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Spływ kajakowy
Obiad
Cisza poobiednia
Gry i zabawy w terenie
Turniej „Mam talent”
Kolacja
Dyskoteka
Wieczorna toaleta
Cisza nocna

Dzień 6
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia plastyczne - konkurs plastyczny dot obozu.
Lunch
Bieg komandosa.
Obiad
Cisza poobiednia
Pływanie, nauka pływania na windsurfingu
Turniej szachowy / gry planszowe
Kolacja - Ognisko
Wieczorna toaleta
Cisza nocna

Dzień 7
Poranny rozruch
Poranna toaleta
Śniadanie
Zajęcia sportowe
Pływanie. Windsurfing
Chrzest obozowy
Obiad
Cisza poobiednia
Wręczenie medali, pucharów i nagród
Podsumowanie wszystkich konkursów i turniejów
Wyłonienie 
Kozaka Obozowego”
Kolacja
Pakowanie
Wieczorna toaleta
Cisza nocna

Dzień 8
Poranna toaleta
Śniadanie
Powrót autokarem do Koszalina.

Kolejność oraz rodzaj zajęć w zależności od preferencji grupy oraz warunków atmosferycznych może ulec zmianie.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE:
Wyjazd na gokarty do Chojnic lub Człuchowa. C
hętni uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszt przejazdu oraz opłatę za jazdę gokartami .